S.O.S. POMOC PRAWNA

Oto i jest! Projekt na który wiele osób bardzo czekało: S.O.S. POMOC PRAWNA. Mamy świadomość, że prowadzone przez nas punkty nieodpłatnych porad prawnych nie mogły obsłużyć każdego kto tej pomocy potrzebował. Ale już od lutego realizujemy kolejne zadanie publiczne, współfinansowane z UM Katowice, w ramach którego możemy pomóc wielu rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, które nie mogły liczyć na pomoc w naszych dotychczasowych punktach przy ul. Łętowskiego i ul. Warszawskiej.

Nasi prawnicy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 po wcześniejszym telefonicznym/mailowym umówieniu się. Dodatkowo 1-2 razy w tygodniu pełnimy dyżury, na które można przyjść bez zapowiedzi. W chwili obecnej są to głównie środy i czwartki w godz. 14:00-16:00 jednak dni dyżurów mogą się zmieniać (jeśli telefoniczne zgłoszenia na porady wypadną – na życzenie odbiorców wsparcia – w innym dniu) – będziemy jednak informowali o tym na bieżąco na naszym profilu na FB – dlatego gorąco zachęcamy do jego śledzenia!

Telefon pod którym można umawiać się z prawnikiem to: 507726603

 

Główną ideą zadania publicznego realizowanego przez Fundację VERTE pod nazwą: „S.O.S. POMOC PRAWNA” jest świadczenie usług poradnictwa prawnego realizowanego poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach mi.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Projekt wpisuje się w misję Fundacji, która poprzez swoje wielotorowe działania, dąży do zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej mieszkańcom Katowic – czy to poprzez obsługę nieodpłatnych punktów prawnych, czy to poprzez działania związane z edukacją prawną, czy wreszcie poprzez świadczenie rzetelnego i profesjonalnego wsparcia prawnego dla pojedynczych osób i rodzin potrzebujących pomocy.

 Odbiorcami zadania są mieszkańcy Katowic, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód  oraz w przypadku poradnictwa prawnego dodatkowo z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Fundacji VERTE, umiejscowiona na terenie południowych dzielnic Katowic przy ul. Głogowskiej 30. Lokal usytuowany jest na parterze nieopodal węzła komunikacyjnego. Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach (niepełnosprawność, choroba, brak środków finansowych na dojazd itp.), część prawników Fundacji zadeklarowali możliwość odbycia porad w miejscu dogodnym dla odbiorców wsparcia, którzy zgłoszą trudności w dotarciu do głównego miejsca świadczenia usług.

 

 

 

Podziel się!