S.O.S. POMOC PRAWNA – podsumowanie…

Dobiegł końca kolejny projekt realizowany przez Fundację VERTE pn. S.O.S. POMOC PRAWNA.

Kluczowymi działaniami na etapie realizacji zadania publicznego było świadczenie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę prawniczą bezpłatnej pomocy prawnej w formie poradnictwa specjalistycznego – na rzecz osób określonych w pkt. 1 cz. IV  w zakresie m.in.: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, zabezpieczenia społecznego, a także innych według potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Liczba świadczeń realizowanych miesięcznie od lutego do listopada 2017 r. wynosiła średnio ok. 13 konsultacji. Łącznie w czasie trwania całego projektu zrealizowano 130 godz. konsultacji, dla 120 osób.

Osoby chcące skorzystać z porady prawnika mogły albo pojawić się na dyżurze prawnika w Fundacji albo umówić się telefonicznie w wybrany przez siebie dzień i godzinę. Zespół prawników został dobrany w taki sposób by wsparcie mogło być zapewnione w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze i soboty. Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w latach ubiegłych nauczyło nas, że większość osób będzie chciała jednak indywidualnie umówić się z prawnikiem wybranej specjalności w czasie najbardziej dla siebie dogodnym. Podobnie było i tym razem. Umawiając doradztwa staraliśmy się maksymalnie dopasować do potrzeb odbiorców wsparcia.

Udało się osiągnąć następujące rezultaty zadania publicznego:

  1. Zwiększono dostępności poradnictwa prawnego poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach i sposobie załatwienia danej sprawy z zakresu m.in.: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, zabezpieczenia społecznego, a także innych według potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na porady można było przyjść zarówno „z ulicy” w trakcie trwających dyżurów oraz można było się na nie umówić w dowolnym dniu w godzinach od 8:00 do 20:00, a nawet w weekendy.
  2. Zwiększono poziom wiedzy osób poszukujących informacji o formach pomocy udzielanym osobom w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej. Doradcy wyznaczeni do udzielenia wsparcia dbali o to by język, którym operowali był zrozumiały i jasny oraz dbali o to by osoby opuszczające pokój konsultacji wiedziały jakie kroki powinny podjąć by polepszyć swoją sytuację prawną. Niejednokrotnie prawnicy pomagali również w wypełnieniu dokumentów lub w „przetłumaczeniu” umów/pism na bardziej zrozumiały język.
  3. Zwiększono motywację osób, do których adresowany był projekt do podejmowania działań zmierzających do zmiany ich sytuacji życiowej oraz zachęcanie ich do przyjmowania postawy aktywnej w walce o swoje prawa i swoje życie. Wielokrotnie koordynator kontaktował się z wybranymi osobami po doradztwie dopytując o postępy w danej sprawie – i jeśli tylko była taka możliwość wskazywaliśmy miejsca lub instytucje, które mogą pomoc na dalszych etapach załatwiania sprawy.

Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy – dzięki dotacji z Urzędu Miasta Katowice – przez ten ostatni rok pomóc tak wielu osobom!!!

Dziękujemy wszystkim którzy się do tego przyczynili 🙂

Podziel się!