WIESZ I MOŻESZ WIĘCEJ!

PROMO_XXL

Projekt „Wiesz i możesz więcej” ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – ze szczególnym naciskiem na osoby bezrobotne i zagrożone utratą pracy – skorzystania z  poradnictwa specjalistycznego z zakresu usług prawnych, psychologicznych (z elementami doradztwa zawodowego) oraz spotkań coachingowych, zwiększających ich motywację do dokonywania zmian w swoim życiu i wzięcia większej odpowiedzialności za podejmowane działania i wybory życiowe. Adresatami projektu są mieszkańcy Katowic, którzy wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów, wynikających z  trudnej sytuacji na rynku pracy, braku doświadczenia, znajomości przepisów prawnych, a także osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego.

Nowatorski charakter niniejszego projektu polega na indywidualnym dobraniu pomocy, jaka udzielana będzie odbiorcom zadania publicznego. Zakres wsparcia dopasowany będzie do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, które każdorazowo będą badane przed doradztwem/poradnictwem. osoby korzystające ze wsparcia nie będą musiały korzystać ze wszystkich obszarów wsparcia, a jedynie z tych, w których istnieje faktyczny deficyt.

Oprócz wyspecjalizowanej kadry zapewniamy liczne ułatwienia wynikające z dostosowania godzin, terminów konsultacji, doradztw i poradnictwa do adresatów niniejszego projektu, co zwiększa atrakcyjność oferty oraz jej dostępność.

Dodatkowo, podkreślenia warty jest fakt, iż zarówno w tym projekcie, jak i we wszystkich innych działaniach Fundacji promujemy bardzo silnie postawy charakteryzowane jako przedsiębiorcze i pro-aktywne. Wierzymy, że dużo bardziej efektywne jest dawnie osobie głodnej wędki, aniżeli złowienie dla niej ryby. Danie do ręki pewnych narzędzi i wytłumaczenia zasad ich działania i funkcjonowania wychodzi poza ramy tradycyjnego doraźnego wsparcia. Uczy pewnych postaw i zachowań, które przydatne są w wielu aspektach życia społecznego

Podziel się!