„POZNAJ SWOJE PRAWA I DZIAŁAJ! – bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Katowic”

Dla wszystkich tych z Państwa, którzy do tej pory nie kwalifikowali się na bezpłatne porady w obsługiwanym przez nas punkcie porad prawnych przy ul. Łętowskiego w Katowicach – mamy dobrą wiadomość! Już od marca w siedzibie naszej fundacji realizowany jest projekt: POZNAJ SWOJE PRAWA I DZIAŁAJ! – bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Katowic”, który stanowi doskonałe uzupełnienie dotychczas realizowanych działań.

Najważniejszym założeniem zadania publicznego pn. „POZNAJ SWOJE PRAWA I DZIAŁAJ! – bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Katowic” jest realizacja działań mających na celu poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ma przyczynić się do wyrównywania szans tych rodzin i zachęcenia ich do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Tak jak we wszystkich swoich dotychczasowych projektach, tak i w tym chcielibyśmy równie silny nacisk, jak na samą wartość merytoryczną wsparcia, położyć na aktywne wykorzystanie uzyskanych podczas spotkań z prawnikami wiedzy. Bowiem ideą poradnictwa jest nie tyle suche przekazanie faktów/zapisów ustawy, ale również wsparcie w obraniu ścieżki dalszych kroków wg wypracowanych przez fundację standardów:

  1. Wyjaśnienie w przystępny sposób zastanego stanu prawnego czy też konkretnej sytuacji prawnej w jakiej znalazła się osoba będąca odbiorcą wsparcia;
  2. Wskazanie jej konsekwencji (zwłaszcza w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań);
  3. Zasugerowanie możliwych do zrealizowania działań/rozwiązań prawnych, które mogą zniwelować konsekwencje danego stanu prawnego;
  4. Zachęcenie do działania poprzez uświadomienie jakie pozytywne skutki będzie miało przyjęcie postawy aktywnej.

Aspekt pro-aktywnościowy i pro-przedsiębiorczy jest niezwykle ważny w tym, jak i we wszystkich wcześniejszych zadaniach realizowanych przez Fundację VERTE. Wynika to z dążenia do realizacji celów statutowych fundacji ale również z realizacji założeń „Strategii Rozwoju Miasta Katowice” w której bardzo silny nacisk kładziony jest na przedsiębiorczość. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach, z którymi stykają się nasi prawnicy podczas porad trudno mówić o przedsiębiorczości w komercyjnym ujęciu. Wierzymy jednak że sukcesem jest już samo sprawienie, że osoby korzystające z naszego wsparcia zmienią sposób myślenia o sobie i nabiorą przekonania że mają realny wpływ na swoje życie, swoja sytuację materialną, czy rodziną. To pierwszy krok do tego by zacząć postrzegać siebie jako osobę przedsiębiorczą, czyli taką która dąży do osiągnięcia sukcesu (bez względu na to co zostanie zdefiniowane przez nią jako ów sukces).

Oprócz wyspecjalizowanej i znakomicie przygotowanej merytorycznie kadry, zapewniamy liczne ułatwienia wynikające z dostosowania godzin, terminów konsultacji, doradztw i poradnictwa do adresatów niniejszego projektu, co zwiększa atrakcyjność oferty oraz jej dostępność. Standardowo bowiem dyżury prawników odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00 jednak istnieje możliwość umówienia się o dowolnej godzinie w dowolny dzień (wystarczy zgłosić swoje preferencje w tym zakresie telefonicznie przed doradztwem).

Osoby zainteresowane spotkaniami z prawnikami proszone są o bezpośredni kontakt z Fundacją celem umówienia się na spotkanie z wybranym specjalistą.

Dane kontaktowe:

Fundacja VERTE, Ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice

www.fundacjaverte.pl e-mail: fundacja.verte@gmail.com

tel. 507726603 FB: https://www.facebook.com/fundacjaverte

Projekt  jest WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA KATOWICE

Podziel się!