MASZ PRAWO! – PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC

masz_prawo

Główną ideą projektu MASZ PRAWO! – PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC jest edukacja obywatelska i zwiększenie świadomości mieszkańców Katowic w obszarze prawa. Oprócz aspektu czysto edukacyjnego ma on na celu zmianę mentalności i postaw obywateli oraz uświadomienie im ich praw i konsekwencji braku podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych, zarówno w odniesieniu do samych siebie, rodziny jak i społeczności lokalnej. Celem równorzędnym projektu jest podniesienie poczucia odpowiedzialności za aktywne egzekwowanie swoich praw względem osób trzecich, firm i instytucji, ale także uświadomienie konsekwencji zachowań biernych, które mogą niejednokrotnie być niezwykle bolesne i negatywne w skutkach.

Projekt przewiduje stworzenie tymczasowego biura porad prawnych dla mieszkańców Katowic w siedzibie Fundacji VERTE. Punkt pomocy prawnej będzie zapewniał odpowiednie warunki do przeprowadzenia indywidualnych spotkań doradczych, na których będzie można omówić jednostkowe i zbiorowe problemy mieszkańców w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych (zgodnie z kompetencjami doradców).

Podziel się!