Zrealizowane projekty

  1. „YOUNG ENTREPRENEURSHIP – MŁODA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA START!”

Projekt szkoleniowo-warsztatowy skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, obejmujący edukację prawną, ekonomiczną i obywatelską.

logo katowic

2. MASZ PRAWO! – PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC

Projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do mieszkańców Katowic – obejmuje edukację obywatelska i zakłada zwiększenie świadomości  w obszarze prawa. Ma również na celu zmianę mentalności i postaw obywateli oraz uświadomienie im ich praw i konsekwencji braku podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych, zarówno w odniesieniu do samych siebie, rodziny jak i społeczności lokalnej.

logo katowic

3. ” WIESZ I MOŻESZ WIĘCEJ!”

Projekt ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej skorzystania z  poradnictwa specjalistycznego z zakresu usług prawnych, psychologicznych (z elementami doradztwa zawodowego) oraz spotkań coachingowych, zwiększających ich motywację do dokonywania zmian w swoim życiu i wzięcia większej odpowiedzialności za podejmowane działania i wybory życiowe.

logo katowic

4. Odpowiedzialni  w biznesie.pl

Celem projektu jest pokazywanie, że polscy przedsiębiorcy są odpowiedzialni.

owb

5. Tydzień Przedsiębiorczości 2013

podziekowania 001

6. „POZNAJ SWOJE PRAWA I DZIAŁAJ! – bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Katowic”

Najważniejszym założeniem zadania publicznego pn. „POZNAJ SWOJE PRAWA I DZIAŁAJ! – bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Katowic” jest realizacja działań mających na celu poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ma przyczynić się do wyrównywania szans tych rodzin i zachęcenia ich do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

7. „MASZ PRAWO ZNAĆ SWOJE PRAWA – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZY UL. ŁĘTOWSKIEGO 6A W SIEDZIBIE TPPS NR 8 MOPS”

Głównym celem zadania było realizowanie założeń ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tzn. współudział w budowaniu systemu charakteryzującego się możliwie największą uniwersalnością, zarówno w zakresie dostępu do niego obywateli, jak i zakresu spraw, w których obywatel będzie mógł uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną. Projekt ma na celu wypełnienie misji ustanowionej przez polski rząd, której priorytetem ma być umożliwienie obywatelom uzyskania pomocy prawnej na poziomie lokalnym oraz na wysokim poziomie merytorycznym, niezależnie od ich sytuacji majątkowej i faktycznej.

8. „PRAWO W ROLI GŁÓWNEJ działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa”

Zadanie publiczne  miało na celu z jednej strony realizowanie założeń ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tzn. podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Z drugiej strony, miał on zmniejszyć dystans i niejako odczarować eklektyczny i – w powszechnej opinii – elitarny świat prawniczy, który w powszechnej świadomości uznawany jest za skomplikowany, trudny i niezrozumiały dla przeciętnego obywatela. A przecież nie ma nic bardziej egalitarnego jak prawo, bo to przecież ono dotyczy nasz wszystkich, całego społeczeństwa, bez względu na wiek, rasę, dochody czy status społeczny.

Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *