IV spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

21 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się IV spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR powołanej przez Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów. Fundacja VERTE, reprezentowana przez Ewę Zdaniewicz również brała udział w spotkaniu – jako członek podgrupy zajmującej się CSR w MSP.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Doroty Olszewskiej, Manager Projektów i Komunikacji   stowarzyszenia „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego” (PBD), która opowiedziała członkom Grupy o najważniejszych inicjatywach podejmowanych przez PBD oraz zachęciła do społecznie odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Koordynatorzy czterech podgrup Grupy roboczej przedstawili dotychczasowe rezultaty prac skoncentrowanych na następujących obszarach:
1) bank inicjatyw edukacyjnych w zakresie CSR w latach 2015-2017
2) narzędzia edukacyjne w zakresie CSR dla nauczycieli
3) CSR w MŚP
4) kampania społeczna upowszechniająca CSR.

Z inicjatywy członków Grupy roboczej, podczas spotkania została powołana nowa podgrupa, która będzie się zajmować edukacją w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Edukacja CSR na poziomie samorządów powinna także uwzględniać kwestie zawarte w Agendzie 2030 i Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

IV spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji  popularyzacji CSR

źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/iv-spotkanie-grupy-roboczej-ds-edukacji-i-popularyzacji-csr/

Podziel się!